• روکش صورت مهندسی Recon سفید

  روکش صورت مهندسی Recon سفید

  روکش های چوبی مهندسی شده با روکش های برش خورده از گونه های چوبی با رشد سریع مانند صنوبر، آئوس و چوب باس تولید می شوند.
  فناوری شبیه سازی کامپیوتری
  روکش های مهندسی شده یک ماده تزئینی جدید است که خواص چوب طبیعی را حفظ کرده و در عین حال بی نهایت را ارائه می دهد.
  امکانات هنرهای تجسمی - روکش های مهندسی شده قادر به تکثیر کامل دانه های گونه های چوب طبیعی کمیاب هستند و همچنین
  الگوهای زیباتر و هنرمندانه تر ایجاد کنید.

  Send Email جزئیات
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی